กองทัพรายย่อย นับถอยหลังกู้ซากโพลาริส 26 ส.ค.นี้

“ทิศชวน นานาวราทร” นำทัพผู้ถือหุ้นรายย่อย ลุยกู้ซากโพลาริส นัดรวมพลเลือกตั้งกรรมการ 5 คน วันที่ 26 ส.ค.นี้ พร้อมถอยเปิดทาง “โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” บริหาร IEC หากจับเข่าคุย วิน – วิน

นายทิศชวน นานาวราทร ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล ( Polar ) เปิดเผย www.hoonsmart.com ว่า นายทิศชวนและผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้สิทธิจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามม. 100 แห่ง พ.ร.บ.มหาชน พ.ศ. 2535 เพื่อแต่งตั้งกรรมการ 5 คนและเปลี่ยนแปลงผู้มัีอำนาจลงนาม กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 26 สิงหาคมนี้

นายทิศชวน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีของนักลงทุนรายย่อย ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการกู้บริษัท โพลาริส ให้กับมาดำเนินงานได้ตามปกติ แม้ว่าบริษัท จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายก็ตาม แต่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการให้บริษัทล้มละลาย เชื่อว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สามารถเลือกตั้งกรรมการใหม่ได้ทั้งหมด 5 คนประกอบด้วย

นายทิศชวน นานาวราร , นางอรษา ธีระกุล , นายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล, นายธีธัช ธีระกุล และนายชยุต ตันติเสเวกุล

ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขณะนี้ Polar ไม่มีกรรมการ และหลังจากเลือกกรรมการได้แล้ว กรรมการทั้งหมด จะเร่งทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน-หนี้สินทั้งหมดของบริษัท เจรจาประนอมหนี้ โดยทำงานคู่ขนาดไปกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เนื่องจาก มีเจ้าหนี้หลายราย เป็นเจ้าหนี้เทียมที่อุปโลกขึ้นมา อยู่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจสอบ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ฟ้องกรรมการ POLAR ทุกคนไปแล้ว และผู้บริหารบางราย ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี แต่รอลงอาญา

ทั้งนี้ เจ้าหนี้ โพลาริส เทียม 3 ราย มูลหนี้ 3,620 ล้านบาท ขอรับชำระหนี้ ส่งผลให้บริษัท ฯ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ซึ่งนายนทิศชวน มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและกรรมการใหม่ที่กำลังจะเลือกตั้ง มีความรู้ ความสามารถ กู้ซากบริษัทกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ

” การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 26 สิงหาคมนี้ มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย เลือกกรรมการได้ทั้งหมด 6 คนหลังจากนั้นจะมีการแถลงแผนงานการฟื้นฟูโพลาริส ต่อไป ซึ่งตนทิศชวน มีความมุ่งมั่นฟื้นฟูโพลาริส ให้กับมาดำเนินการตามปกติ ”

นายทิศชวน กล่าวถึงบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิล เอ็นจิเนียริ่ง ( IEC ) ซึ่งนายทิศชวนถือหุ้นจำนวนมาก และมีปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้หุ้น IEC ถูกพักซื้อขาย ซึ่งนายทิศชวน กล่าวว่า ยินดีพูดคุยให้ความร่วมมือกับนายโกมล หากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ IEC