สมาคมประกันชีวิตไทยยันบริษัทสมาชิกเงินกองทุนแข็งแกร่ง

HoonSmart.com>>สมาคมประกันชีวิตไทย ยืนยันบริษัทประกันชีวิตทุกแห่งมีเงินกองทุนเพียงพอดูแลทุกกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า สมาคมประกันชีวิตไทยและภาคธุรกิจประกันชีวิต ขอให้ความมั่นใจกับผู้เอาประกันภัยทุกท่านว่า

บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท พร้อมยึดมั่นในข้อตกลงตามสัญญา ที่ได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกรายและพร้อมที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยไปจนครบกำหนดสัญญา

โดยบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งก่อนและหลังการรับประกันภัย และมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการปฎิบัติตามข้อผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย