TIP ยังให้ความคุ้มครองและรับประกันโควิด-19

HoonSmart.com>>TIP ประกาศพร้อมดูแลประชาชน ยังคงให้ความคุ้มครองและรับประกันโควิด-19

บริษัท ทิพยประกันภัย (TIP) ได้ออกประกาศ โดยระบุว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ด้วยความห่วงใย บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จึงขอเรียนให้ทราบว่า เรายังคงอยู่เคียงข้างและยังคงยืนยันให้ความคุ้มครองรับประกันภัยโควิด-19 กับลูกค้าต่อไป
# ห่วงใยเป็นที่สุด