SCBจับมือ VISTEC สานต่อหลักสูตรแม่ทัพธุรกิจรุ่น 2 เจาะกลุ่ม”รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง”

HoonSmart.com>>ไทยพาณิชย์ จับมือ VISTEC สานต่อภารกิจ Mission X หลักสูตรแม่ทัพธุรกิจรุ่นที่ 2 ถอดรหัส Digital Transformation ชี้จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมก่อสร้าง สร้างความสำเร็จแบบยกกำลังในศตวรรษแห่งความท้าทายใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ภาคธุรกิจอย่างจริงจัง เดินหน้าสานต่อโครงการ“MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 2 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

โดยมี นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ในฐานะประธานหลักสูตร

นายวศิน กล่าวโครงการ Mission X รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ มุ่งเจาะกลุ่มผู้นำองค์กรในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังคงบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัว แต่ขณะเดียวกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูก Digital Disruption จู่โจมรวดเร็วอย่างที่คนในอุตสาหกรรมเองก็คาดไม่ถึง จึงคาดหวังว่าการจัดหลักสูตรในรุ่นนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างสามารถก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง

ดร. ไพรินทร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมี Value Chain และ Supply Chain เกี่ยวเนื่องธุรกิจอีกมากมาย ดังนั้นจึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ Mission X รุ่นที่ 2 ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ในทุกกระบวนการทำงานด้วยผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแบบก้าวกระโดด

นางสาวจรีพร ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. Exponential Traits – สร้าง mindset ใหม่ผู้บริหารด้วยฐานความคิดทางเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างโอกาสเติบโตใหม่ให้ธุรกิจ 2. Exponential Tech – ใช้พลังของเทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และ 3. Exponential Blueprint จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Digital Transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจจริง โดยจะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพผ่าน 4 มิติหลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการเครือข่ายซัพพลายเชน คลังสินค้า และทรัพยากรในธุรกิจอย่างคุ้มค่า การยกระดับประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการคว้าโอกาสในตลาดอย่างชาญฉลาดผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ VISTEC เตรียมแผนขยายผลหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยสามารถสร้างแต้มต่อในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และเวทีโลก ได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง และพร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต