UAC ปลื้ม LESS ยกย่อง “แม่แตง-โซลาร์รูฟ” ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

HoonSmart.com>> “ยูเอซี โกลบอล” ปลื้มโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน แม่แตง คว้าประกาศเกียรติคุณ ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยว่า โครงการภายใต้การบริหารจัดการของ UAC ถึง 3 โครงการ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน แม่แตง ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 1,344.629 tCO2eq โครงการ Solar roof สหไทย ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 216.361 tCO2eq และโครงการ Solar roof วงศ์บัณฑิต ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 184.974 tCO2eq ส่งผลให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ LESS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยสำนักงานประเมินและรับรองโครงการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ตอกย้ำการเป็นบริษัทเอกชนด้านธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา