ตลท.ปรับชื่อหมวดธุรกิจ “เหล็ก” เป็น “เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ” เริ่ม 19 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับชื่อและนิยามหมวดธุรกิจ “เหล็ก” เป็น “เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ” ตั้งแต่ 19 ก.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับชื่อหมวดธุรกิจ “เหล็ก (STEEL)” เป็น “เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ (STEEL AND METAL PRODUCT) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบัน ที่มีการขยายขอบเขตมากขึ้น พร้อมปรับนิยามของหมวดธุรกิจเป็น “ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก โครงสร้างเหล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์โลหะที่มีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่” การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับชื่อและนิยามไม่กระทบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน และไม่ส่งผลต่อการคำนวณค่าดัชนีราคา (Index) รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th