TPS ตั้งบริษัทย่อย “เอ็กซ์-ซีเคียว”ลุย ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้หนุนรายได้โตต่อเนื่อง

HoonSmart.com>>TPS ลุย ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เต็มสปีด ตั้งบริษัทย่อย “เอ็กซ์-ซีเคียว” ขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อยอดจากลูกค้าเดิม คาดรับรู้รายได้ Q4/64 หนุนผลงานปีนี้โตโดดเด่นและผลักดันการเติบโตระยะยาว

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) เป็นบริษัทย่อย เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้บริการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจรหรือ Managed Security Service (MSS)

ซึ่งจะให้คำปรึกษา และการออกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, จัดหาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นนำที่ทันสมัย เช่น นวัตกรรม AI (Artificial Intelligence) และ ML (Machine Learning) และการเข้าไปจัดการแก้ไข ป้องกัน ภัยคุกคามไซเบอร์ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน พัฒนาบุคลากร และการสร้างขบวนการทำงาน ของลูกค้าที่ใช้บริการให้เข้าใจ ตระหนักถึงและสามารถรับหรือเผชิญเหตุกับสถานการณ์ภัยเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ อย่างยั่งยืน

“บริษัทฯได้ต่อยอดธุรกิจไปยังไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการจากฐานลูกค้าของ TPS และเจาะลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่า จะเห็นความชัดเจน และสามารถรับรู้รายได้ทันภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนรายได้และกำไรในปีนี้ให้เติบโตอย่างโดดเด่น และช่วยผลักดันการเติบโตได้ในระยะยาว”

ส่วนแนวโน้มธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ยังมีการเติบโตอีกมาก เนื่องจาก ปัจจุบัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลบนช่องทางออนไลน์ ทั้งซอฟต์แวร์ หรือระบบคลาวด์มากขึ้น เพราะต้องการใช้เป็นการป้องกันมิจฉาชีพ ซึ่งในวงการไอที รู้จักกันในนาม แรนซัมแวร์ (Ransomware) มัลแวร์ (Malware) เรียกค่าไถ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยไซเบอร์ที่ร้ายแรงที่สุด และกำลังแพร่ระบาดอย่างมากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการเกือบทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญมากขึ้น

อนึ่ง บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ บริการ จัดหา ติดตั้ง และบริการจัดหาทรัพยากรบุคคล เพื่อระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Cyber Information Security) ทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Security) และระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Network Security)โดยมีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท ซึ่ง TPS ถือหุ้นในสัดส่วน 60%