ธ.ออมสิน ทุ่มงบ 8 ล้านบาท หนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ 20 ศูนย์ฯ ทั่วกทม.

HoonSmart.com>>ธนาคารออมสิน มอบเงิน 8 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ 20 ศูนย์ฯ ทั่วกรุงเทพมหานคร

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน จำนวน 8 ล้านบาท แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 20 ศูนย์ฯ ช่วยลดความแออัดผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วน และแบ่งเบาภารกิจภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลอาการเบื้องต้น และคัดแยกผู้ป่วยออกจากคนในครอบครัวและชุมชน รอการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่อไป

อนึ่ง การสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ ครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือสังคม และประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ติดเชื้อ ให้ได้มีที่พักคอยฯ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ระหว่างรอการส่งต่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

สถานการณ์ขณะนี้ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ธนาคารออมสิน จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับบทบาทธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือภารกิจเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว