ผู้ถือหุ้น ไฟเขียว KWM เพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์

ผู้ถือหุ้น ไฟเขียว KWM เพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์

เสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์ (กลาง) กรรมการอิสระ , เอกพันธ์ วนโกสุม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท รองรับการแจกวอร์แรนต์ฟรี จำนวน 140 ล้านหน่วย ในอัตราการ 3:1 อายุสิทธิ 2 ปี  ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับเม็ดเงิน ที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ประมาณ  200 ล้านบาท นำไปพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม  อุปกรณ์การเกษตร – เครื่องสกัดพืชสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชง-กัญชา และใบกระท่อม เพื่อเสริมการ    ต่อยอดไลน์ธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต