IRPC ย้ำผลิตเม็ดพลาสติก EPS มาตรฐานสูงเน้นความปลอดภัย

HoonSmart.com>> “ไออาร์พีซี” ย้ำให้ความสำคัญมาตรฐานการผลิต ลั่นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก EPS ผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง ไม่มีสาร CFC ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เสามารถนำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนซัพพลายเชน บรรเทาผลกระทบการผลิตสินค้าในประเทศ  บล.ดีบีเอสฯประเมินเบื้องต้น  IRPC ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล 

บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) รายงานว่า จากกรณีโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เกิดเพลิงไหม้ บริษัท IRPC และ กลุ่ม ปตท. มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และได้ร่วมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปให้การช่วยเหลือและระงับเหตุ โดยเดินทางไปพร้อมสนับสนุนโฟมดับเพลิง 1 หมื่นลิตร และขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ IRPC เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก เช่น PP, ABS, PS รวมทั้งเม็ดพลาสติกชนิด EPS (Expandable Polystyrene) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และกฏหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและคู่ค้า มั่นใจในมาตรฐาน และมาตรการในการผลิตของบริษัทฯ โดยโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก EPS ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ Sunpor (Austria) และออกแบบวิศวกรรมและก่อสร้างโดย UHDE (Germany) โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2559 และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตลอดจนข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

IRPC มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉิน มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทั้งภายในโรงงาน เขตประกอบการฯ และชุมชนใกล้เคียงตามแผนอพยพชุมชนที่อยู่โดยรอบ มีศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center: ECC) ที่มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในการระงับเหตุ ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

IRPC พร้อมให้การสนับสนุนห่วงโซ่ธุรกิจ (supply chain) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ผลิตในสายโซ่การผลิต ซึ่งจะช่วยทดแทน Supply ที่หายไปได้ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก EPS ผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง ไม่มีสาร CFC ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เม็ดพลาสติก EPS สามารถนำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ฉนวนกันความร้อนใน ห้องเย็น สำหรับอุตสาหกรรมประมง งานก่อสร้างโฟมฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน การรองรับโครงสร้างก่อนการเทปูนเพื่อลดการกระแทก เช่น บริเวณคอสะพาน เป็นต้น

ด้านบล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า เป็นบวกต่อ IRPC ทำโรงงานที่ผลิตสินค้าลักษณะเดียวกันกับหมิงตี้ เคมิคอล แต่ตั้งอยู่ที่จ.ระยอง ส่วนผลกระทบทางลบจากควันไฟ ได้แก่  WHA ที่มีอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และธุรกิจโลจิสติกส์  อาคารคลังสินค้าให้เช่า บนถนนบางนาตราด 19 จำนวน 2-3 โครงการ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-11 ,CHG,AOT  แต่เป็นผลกระทบระยะสั้น   และเป็นการประเมินข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น