MTL นำร่องเปิดตัวนวัตกรรมใหม่”บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง”

HoonSmart.com>>เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics) ยกระดับการบริการ นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการ ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “การยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics)” ที่นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจประกันชีวิตในการเปิดให้บริการ

โดยเมืองไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของลูกค้า พร้อมกับการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ พร้อมตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน และการให้บริการ ยกระดับด้านความปลอดภัยของภาคธุรกิจประกันชีวิต ด้วยเทคโนโลยี “การยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลด้วยเสียงพูด เพื่อเข้าสู่ระบบของข้อมูลกรมธรรม์ โดยมีระบบปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบและแยกองค์ประกอบเสียงของลูกค้าที่แตกต่างกันได้แม่นยำ

ซึ่งเมื่อลูกค้าทำการสมัครใช้บริการ “ยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics)” ระบบจะทำการบันทึกเสียงของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วจัดเก็บในรูปแบบของพิมพ์เสียง (Voice Print) ของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการในการบันทึกเสียงที่ได้มาตรฐาน สามารถยืนยันลักษณะเฉพาะบุคคลได้ เช่นเดียวกับลักษณะของการบันทึกลายนิ้วมือ บันทึกม่านตา บริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีบุคคลอื่นสามารถลอกเลียนแบบเสียงของลูกค้าได้

ซึ่งบริการนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องใช้เวลาในการ Verify ตัวบุคคลก่อนที่เจ้าหน้าที่จะให้บริการลูกค้า แต่ให้เสียงของลูกค้าเป็นเหมือนรหัสปลดล็อกข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ มีมาตรฐานในการบริการสำหรับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญอีกหนึ่งระดับ โดยลูกค้าที่สนใจสมัคร เพื่อใช้บริการ “ยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics)” สามารถลงทะเบียนใช้บริการดังกล่าวได้ที่ Video Call ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. หรือที่โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ (ในวันและเวลาทำการ)

หมายเหตุ :
1. เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ บริษัทฯ จะส่งข้อความแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือหากท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อทำการลงทะเบียนให้ท่านอีกครั้ง
2. หากท่านต้องการยกเลิกการใช้บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics) สามารถทำการยกเลิกได้ที่โทร. 1766 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด