แขวนป้าย C หุ้น NBC-NEWS-PE-TSI

4 หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย C ติดแคชบาลานซ์ นักลงทุนต้องวางเงินสด 100% ก่อนสั่งซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.เป้นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย C บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI)ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2561 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561

สำหรับหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้า 100 % ก่อนสั่งซื้อหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้