ตลท.ขยายเวลา XPG เข้ากรงระดับ 3 ต่อเวลา TH แคช บาลานซ์ถึง 22 ก.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลา Cash Balance หุ้น TH ตั้งแต่ 2 ก.ค.-22 ก.ค. 2564 พร้อมขยายเวลาดำเนินการมาตรการระดับ 3 หุ้น XPG และวอร์แรนต์ XPG-W4 ถึง 22 ก.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance หุ้น บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-22 ก.ค. 2564 พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance Cash Balance หุ้นบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ครั้งที่ 4 (XPG-W4) ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-22 ก.ค. 2564