BJCHI คว้างานใหม่มูลค่า 1.4 พันล้าน

“บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี” เซ็นสัญญารับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กและติดตั้งอุปกรณ์โรงแยกก๊าซ มูลค่าโครงการ 1.46 พันล้านบาท พร้อมซื้อที่ดินรองรับการขยายธุรกิจมูลค่า 9.60 ล้านบาท จากกรรมการและผู้ถือหุ้น ด้านผลงานไตรมาส 2 ขาดทุนลดลง

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่ของโครงการ UPGN Comperj Project ของ Kerui Mtodo Construo e Montagem S.A มูลค่าตามสัญญาจ้าง 43.83 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,460 ล้านบาท เพื่อผลิตโครงสร้างเหล็กและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับโรงแยกก๊าซ จำนวน 66 หน่วยย่อย ระยะเวลาโครงการประมาณ 20 เดือน (สิงหาคม 2561 – มีนาคม 2563)

ด้านคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 1 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จากนางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ราคาซื้อขาย 9.60 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายพื้นที่การผลิตและพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตทางธุรกิจ โดยจะใช้เงินทุนหมุนเวียนชำระเป็นเงินสดในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลัก

สำหรับผลดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 ขาดทุนสุทธิ 1.79 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 33.37 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.03 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 99.52 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.06 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 189.09 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท