ตลท.เผย 20 บจ.รายย่อยถือหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดชื่อบริษัทจดทะเบียน 20 แห่ง กระจายการถือหุ้นของรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 20 บริษัทที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผ้ถูือหุ้นรายย่อยไม่ครบตามข้อกำหนดติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป