ผู้ถือหุ้น AQ ร้องก.ล.ต. ตรวจสอบซื้อหุ้น WEH

HoonSmart.com>>มหากาพย์ “วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH)  ลามเข้า  “เอคิว เอสเตท “ ผู้ถือหุ้น AQ ร้องก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติซื้อหุ้น วินด์ฯ (WEH) 900 ล้านบาท ถูกระงับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น บริษัท เอคิว เอสเตท (AQ) ทำหนังสือร้องเรียน น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ตรวจสอบความผิดปกติ การซื้อหุ้นบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) จำนวน 1.5 ล้านหุ้น  ราคาหุ้นละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 900 ล้านบาท  ซึ่งหุ้น WEH ยังเป็นคดีความกันอยู่ ระหว่างนายนพ ณรงค์เดช กับนายนพพร ศุภพิพัฒน์

ผู้ถือหุ้นระบุว่า  AQ ถือเป็นผู้เสียหายอย่างมากโดยตรงกับการซื้อหุ้น WEH ปัจจุบันหุ้นส่วนนี้ถูกระงับเงินปันผล

คำร้องถึงก.ล.ต.  ตั้งข้อสังเกต 2 ประเด็นคือ

1. นาย “อ.” อดีตซีอีโอ AQ ลาออกทุกตำแหน่งใน AQ วันที่ 29 ส.ค. 2561 ขณะที่การซื้อหุ้น WEH เสร็จสิ้น 5 ต.ค. 2561 (ห่างกัน 1 เดือน) ปัจจุบันนาย “อ” เป็นทนายความส่วนตัวให้กับ นายนพ ณรงค์เดช

2. เหตุใด คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร AQ ไม่เคยเรียกร้องความเสียหายใด ๆ แก่นายณพ ณรงค์เดช ที่สร้างความเสียหายให้ AQ

คำร้องดังกล่าวสำนักงานก.ล.ต. ได้รับเรื่องแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายเกษม ณรงค์เดช ซื้อหุ้นวินด์ จากบริษัท KPNET (REC เดิม) 59.46% ราคารวม 2,400 ล้านบาท  หรือหุ้นละ 37.08 บาท ตามสัญญาซื้อขายวันที่ 25 เม.ย.59

ต่อมาโอนหุ้นส่วนนึงไปผ่านมือคนสองคนไปขายต่อให้ AQ จำนวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคา 900 ล้านบาท หรือหุ้นละ 600 บาท (โอนหุ้น 3 ธ.ค.61)

ผู้ขายหุ้นวินด์ ฯ ให้กับ AQ ตามที่ AQ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ คือ นาง จริญา  ที่มีนามสกุลเดียวกับภรรยาอดีตดัง และ AQ ยังได้แจ้งว่า รับหนังสือยืนยันจากผู้ขายว่า ไม่มีกำไรจากการขายหุ้นในราคาหุ้นละ 600 บาท จึงไม่ต้องหักภาษีไว้

จากนั้นหุ้นวินด์ ที่ AQ ซื้อมา ซึ่งเป็นหุ้นส่วนหนึ่งที่มีปัญหาพิพาทในคดีที่นายเกษม ฟ้องเอาหุ้นคืน และยังถูกนายเกษมฟ้อง ห้ามไม่ให้เงินปันผล และ AQ ยังแจ้งว่า ได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ขายว่า ไม่มีกำไรจากการขายหุ้นในราคาหุ้นละ600บาท จึงไม่ต้องหักภาษีไว้

ปัจจุบันหุ้นวินด์ ที่ AQ ถืออยู่จำนวน 1.5 ล้านหุ้น เป็นหุ้นที่บริษัทวินด์ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ได้