“ทีวีไดเร็ค” ขาดทุนลด 75% ผุดโครงการสะสมหุ้นพนง.

TVD ไตรมาส 2 ขาดทุนสุทธิ 7.23 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 75% เหตุยอดขายเพิ่ม คุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเหมาะสม บอร์ดไฟเขียวโครงการสะสมหุ้นพนักงาน (EJIB) เริ่ม 1 ส.ค.61-31 ก.ค.63

บริษัท ทีวี ไดเร็ค (TVD) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 ขาดทุนสุทธิ 7.23 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.01112 บาท ลดลง 75.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 29.09 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.04473 บาท เป็นผลจากยอดขายเพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้เหมาะสม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำนวน 924.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 137.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.41% สาเหตุหลักมาจากการปรับแผนการโฆษณาสินค้ารูปแบบใหม่ และเพิ่มช่องทางการขายทางทีวีมากขึ้น มีการจัดส่งเสริมการขายครบรอบ 19 ปี ของบริษัทให้กับลูกค้า ทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าจึงมีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 7.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0109 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 39.47 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0607 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program-EJIB No 2) ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561-31 ก.ค.2563 โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้มีสิทธิในอัตรา 3% ของเงินเดือนในแต่ละเดือนและบริษัทฯ สมทบ 3% โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินโครงการจะนำเงินสะสมของผู้เข่าร่วมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซื้อหุ้น TVD ผ่านตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนดทุกเดือน