ตลท.รับ SSP-W1 เริ่มเทรด 1 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ SSP-W1 เริ่มซื้อขายในตลาด 1 ก.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จำนวน 101,419,874 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบีนและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 1 ก.ค.2564

SSP-W1 มีอายุ 8 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พ.ย. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 ก.พ. 2565