CPF กำไรพุ่ง 45% ยอดขายตปท.โต

“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 5.8 พันล้าน เพิ่มขึ้น 45% เหตุกิจการเวียดนามเข้าสู่ภาวะปกติ หนุนยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16% หนุนครึ่งปีกำไร 8.9 พันล้านบาท เติบโต 11.51%

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 มีกำไรสุทธิ 5,893.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.06 บาท เพิ่มขึ้น 45% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4,064.24 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.53 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากาการดำเนินงานของกิจการในประเทศเวียดนามในไตรมาส 2 ปี 2561 ที่เข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับรายได้จากการขายของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจำนวน 136,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจการต่างประเทศ 16% ในขณะที่ยอดขายกิจการในไทยลดลง 5%


ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 8,942.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.06 บาท เพิ่มขึ้น 11.51%จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 8,019.56 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.06 บาท