BGRIM ต้นทุนลด เพิ่มนำเข้า LNG อีก 5.5 แสนตันเป็น 1.2 ล้านตัน

HoonSmart.com>>”บี.กริม เพาเวอร์”ฉลุย ต้นทุนลดฮวบ กกพ.เห็นชอบให้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มอีกไม่เกิน 5.5 แสนตัน เพิ่มรายชื่อลูกค้าโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม BGRIM อีก  13 ราย ช่วยบริหารต้นทุนเชื้อเพลิง 65-70% ของต้นทุนขายและให้บริการ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี บริษัทย่อยที่ BGRIM ถือหุ้น 100% ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG ) เพิ่มอีกจำนวนไม่เกิน 550,000 ตันต่อปี และเห็นชอบให้เพิ่มรายชื่อลูกค้า เพื่อจัดจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ อีกจำนวน 13 รายส่งผลให้ปริมาณการนำเข้า LNG เพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้  กลุ่มบี.กริมฯถือเป็นหนึ่งในผู้นำเข้า LNG ภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดที่จะจำหน่าย LNG ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (SPP) และยังจะช่วยเอื้อประโยชน์ในด้านการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติซึ่งมีสัดส่วน  65-70% ของต้นทุนในการขายและให้บริการของ บี.กริม เพาเวอร์ ก่อนหน้านี้ กลุ่มบี.กริมฯซื้อ LNG  จาก กลุ่มปตท.