“คาราบาวกรุ๊ป” กำไรวูบ 50% รับรู้ผลขาดทุนบ.ย่อยตปท.

CBG ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 209 ล้านบาท ลดลง 50.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เหตุรับรู้ผลขาดทุนบริษัทย่อยในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นช่วงถ่ายทอดสดแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่ม แม้รายได้รวมเพิ่ม 3.6% ใจปีทุ่ม 200 ล้านปันผลระหว่างกาล

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป (CBG) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 กำไรสุทธิ 209.95 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท ลดลง 50.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 425.93 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.43 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 390.47 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.39 บาท ลดลง 39.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 647.37 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.65 บาท

บริษัทฯ ชี้แจงสาเหตุกำไรสุทธิลดลงในไตรมาส 2 เป็นผลจากสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICUK และสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจาก 51.0% เป็น 84.3% ตั้งแต่เดือนม.ค.เป็นต้นมา

สำหรับงวดไตรมาส 2/2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท หรือ 3.6% โดยมีสัดส่วนธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อัตราส่วน 55:45 ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังมีจำนวน 3,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท หรือ 3.6% โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศและต่างประเทศที่ 48:52 ตามลำดับ สนับสนุนโดยการเติบโตของธุรกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด CLMV ที่ยังมีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว โดยข้อมูลจาก Nielsen ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2561 ตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศมีอัตราการหดตัวที่ลดลงเหลือ -1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในช่วงครึ่งปี แรก จาก -3.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในช่วงไตรมาสก่อนหน้า

ด้านค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีจำนวน 919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182 ล้านบาทหรือ 24.7% คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมที่ 25.3% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนที่ 21.0% ปัจจัยหลักเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล English Football League (EFL) ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2560, การรับรู้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศกึ่งหนึ่งในไตรมาสนี้ และค่าใช้จ่ายการทำกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ของแบรนด์คาราบาวในตลาดสหราชอาณาจักร (United Kingdom; UK)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนม.ค.-มิ.ย.2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 200 ล้านบาท ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้นและกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 27 ส.ค.2561 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ก.ย.2561