CEO ฟิลลิปประกันชีวิต ตั้งเป้าขึ้น “Top 5 เบี้ยรับรวม” ใน 10 ปี

HoonSmart.com>>CEO ฟิลลิปประกันชีวิต ตั้งเป้าขึ้น Top 5 เบี้ยรับรวม ในอีก 10 ปี โดยเน้นนำเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลักดันตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต กล่าวภายหลังการเข้ารับตำแหน่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นผู้นำของฟิลลิปประกันชีวิต ถือเป็นการก้าวสู่บทบาทใหม่ที่จะต่อยอดความสำเร็จขององค์กร โดยจะร่วมกับบุคลากรทั้งทีมบริหาร พนักงานและฝ่ายขายทุกคน เพื่อร่วมขับเคลี่อนองค์กรแห่งนี้ ไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) ด้วยความสะดวกเรียบง่ายเพื่อสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งกว่าเดิม ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายในขณะนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพฤติกรรมผู้บริโภค

โดยจะต้องเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการพร้อมไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า

ทั้งนี้เป้าหมายของฟิลลิปประกันชีวิตในด้านเบี้ยรับรวมจะพยายามติด Top 5 ให้ได้ภายใน 10 ปี จากปัจจุบันที่อยู่ในอันดับ 15 ของอุตสาหกรรม และยังคงมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวในทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งช่องทางตัวแทน ช่องทางที่ปรึกษาทางการเงิน ช่องทางประกันภัยกลุ่ม ช่องทางออนไลน์ และช่องทางกับคู่ค้าทางธุรกิจ

“ในส่วนของพนักงานจะพัฒนา ฝึกอบรมให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือ FA เนื่องจากจะสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับการเป็นแค่ตัวแทนขายประกันเพียงอย่างเดียว โดยจะให้มีสัดส่วนอยู่ที่ 20%ของจำนวนตัวแทนที่มี” นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม กล่าว