TFI เปิดสายพานการผลิต BOPP ตามแผนหนุนรายได้ตามเป้า

HoonSmart.com>> “ไทยฟิล์มอินดัสตรี” เผยตัวเบาหลังปรับโครงสร้างหนี้จบ รับรู้กำไร 258 ล้านบาท เดินหน้าปรับปรุงกิจการกลับเข้าสู่ธุรกิจตามแผน เริ่มปิดสายพานการผลิต BOPP เตรียมเพิ่มสายพานผลิต CPP ในไตรมาส 4/64 คาดสิ้นปีนี้กำลังการผลิตแตะ 70% ด้านลูกค้าตอบรับดี ชูคุณภาพ ส่งมอบสินค้าเร็วหนุนรับรู้รายได้ตามเป้า ชี้เน้นทำธุรกิจกับอุตฯ บรรจุภัณฑ์ อัตราการบริโภคสูง เป็นสินค้าต้องการคุณภาพสูง

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี (TFI) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจหลัก โดยเปิดสายการผลิต BOPP ว่า ตามที่บริษัทฯ วางนโยบายปรับปรุงกิจการเพื่อกลับเข้าสู่ธุรกิจอีกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อความคล่องตัวด้านการเงิน โดยบริษัทได้ชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ในวันที่ 28 ธ.ค.2563 มีผลให้บริษัทไม่มีภาระหนี้ใดๆ กับสถาบันการเงิน และมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 258.07 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าด้านการขายและการผลิต ดังนี้ 1.ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายพานการผลิตให้มีความพร้อมในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพสูงกว่าเดิม ในด้านความเรียบของเนื้อฟิล์มที่สม่ำเสมอ ลดการหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ลดความผิดในเนื้อผิวฟิล์ม และมีความใสของผิวฟิล์มเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มทั่วไปในตลาด และให้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตได้ต่อเนื่อง

2.ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต ทั้งด้านความสามารถและค่าใช้จ่าย และ 3.เริ่มเปิดสายพานการผลิต ผลิตภัณฑ์ BOPP ในวันที่ 16 เม.ย. 2564 และจะเพิ่มสายพานการผลิตผลิตภัณฑ์ CPP ในไตรมาสที่ 4/2564 ทั้งนี้บริษัทคาดว่าในสิ้นปี 2564 จะสามารถสร้างกำลังการผลิตได้ 70%

4.สถานะการขายมีผลตอบรับจากลูกค้าที่ดี สืบเนื่องจากคุณภาพและระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้ตามเป้าหมาย โดยบริษัทมุ่งเน้นทำธุรกิจกับอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์โดยตรง เนื่องจากมีอัตราการบริโภคสูงและเป็นสินค้าประเภทที่ต้องการคุณภาพสูง

ทั้งนี้ ทิศทางและการปฏิบัติงานเพื่อกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้