“ล็อกดาวน์” กทม.-ปริมณฑล-4 จังหวัดชายแดนใต้ มีผล 28 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปิดพื้นที่เสี่ยงควบคุมโควิด ล็อกดาวน์ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง 30 วัน ห้ามนั่งกินอาหารในร้าน ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ส่วนห้างเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม งดให้บริการโรงหนัง สวนน้ำ และห้ามนัดรวมกิจกรรม รวมกลุ่มเกิน 20 คน มีผล 28 มิ.ย.64

เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 27 มิ.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 มิถุนายน ระบุ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ซึ่งลงนาม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญคือ ประกาศควบคุมสูงสุด กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1.ล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน เพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั้งหมดให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร และเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ

4.โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง

5.ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

อ่านฉบับเต็ม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF?fbclid