ศบค.เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,995 ราย ตาย 42 ราย ล็อกดาวน์ กรุงเทพ-ปริมณฑล

HoonSmart.com>> ศบค.เผยยอดผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 3,995 ราย ติดจากเรือนจำ 45 ราย ตาย 42 ราย หายป่วยกลับบ้านได้ 2,253 ราย พร้อมประกาศล็อกดาวน์ ห้ามนั่งทานในร้าน เปิดเฉพาะซื้อกลับเท่านั้น ปิดแคมป์คนงาน ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ 4  จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเวลา 30 วัน  มีผล 28 มิ.ย.นี้
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 27 มิ.ย.2564 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม  3,995 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,950 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,253 ราย ผู้ป่วยสะสม 215,584 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) และเสียชีวิต 42 ราย

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ซึ่งลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญคือการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา โดยสรุปดังนี้

1.ล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน เพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั้งหมดให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น.โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร และเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ

4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง

5. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีกรรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่