บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลจาก Alpha Southeast Asia (HK)

HoonSmart.com>> บลจ.ไทยพาณิชย์ ปลื้มรับ 2 รางวัลจาก “Best Asset Manager (Equity Funds) – Best Risk-adjusted Returns (ESG Principle Investment only)” จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK) สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนในหลากหลายสินทรัพย์

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลจาก Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลด้านการลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชีย พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่

รางวัล Best Asset Manager (Equity Funds)
รางวัล Best Risk-adjusted Returns (ESG Principle Investment only)

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นรางวัลใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้รับจาก Alpha Southeast Asia จากที่ได้รับต่อเนื่องติดกันหลายปี ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยมในหลากหลายสินทรัพย์ โดยเรามุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก รวมถึงการที่จะเสาะแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ สร้างผลตอบแทนที่ดี มีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้า พร้อมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเสริมความสามารถและประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทน และสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทจัดการอันดับ 1 ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หรือ The Most Advanced Technology & Trusted Partner AMC

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน