OR-บางจากปรับราคาน้ำมันทุกชนิด 20-50 สต.

HoonSmart.com>>OR-บางจากขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต . E85 ปรับขึ้น 30 สต. ส่วนดีเซลปรับ 20 สต. มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สตางค์ E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ ส่วนดีเซลปรับขึ้นลิตรละ 20 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.)

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 36.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.75 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.48 บาท E20 ลิตรละ 27.24 บาท
E85 ลิตรละ 22.44 บาท ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 28.79 บาท B10 ลิตรละ 25.79 บาท B20 ลิตรละ 25.54 บาท