“ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” บิ๊ก PLANET โชว์ถือหุ้น 16.58%

HoonSmart.com>>”ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” บิ๊ก PLANET โชว์ถือหุ้น 16.58% รวมของกลุ่มถือ 19.037% 

ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น ( PLANET )  เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามแบบ 246-2  ดังนี้

วันที่ 18 มิ.ย.2564 ได้จำหน่ายหุ้น PLANET คิดเป็น 6.1333% คงเหลือหุ้นหลังการจำหน่าย 16.5866%

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่ม คิดเป็น 6.1333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่ม คิดเป็น 19.0374% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)