ฺBM ฉลุยผถห.ไฟเขียวแจก BM-W2

ผู้ถือหุ้น BM ไฟเขียวเพิ่มทุน แจกวอร์แรนท์ฟรี สัดส่วน 3:1 ใช้สิทธิ 1 บาท เติมฐานทุนรองรับการขยายธุรกิจในโปรเจคใหม่ ๆ

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล ( BM )  ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 ( BM-W2 ) อายุ 2 ปี ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 3 หุ้น ต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาใช้สิทธิ 1 บาท  ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้