AFปรับกลยุทธ์ดิจิทัลแฟคตอริ่งใช้”Big Data”ตั้งเป้าเบอร์ 1 ในอีก 3 ปี

HoonSmart.com>>AF ขยายช่องทางให้บริการดิจิทัลแฟคตอริ่งในกลุ่ม Non Bank ใช้ Big Data ปลดล็อก SMEs เข้าถึงแหล่งเงินกู้เสริมสภาพคล่อง ตั้งเป้าเป็นอันดับ 1 ภายใน 3 ปีข้างหน้า

นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง หรือ AF ผู้นำด้านการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสอดรับกับเป้าหมายการก้าวสู่ผู้นำอันดับ 1 ด้านดิจิทัลแฟคตอริ่ง ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Factoring รองรับการรับซื้อเอกสารใบแจ้งหนี้ เอกสารวางบิลในรูปแบบออนไลน์ โดยระยะแรกที่ผู้ใช้บริการที่มาจากโครงการความร่วมมือกับ Sponsor ไม่จำเป็นต้องจัดส่งเอกสารหรือเดินทางเข้ามาสาขา เพียงเข้าระบบ E-Factoring เพื่อทำรายการเลือกบิลที่มีการรับสินค้าแล้วโดย Sponsor พร้อมแสดงความประสงค์จะขอรับเงินกู้ในรูปแบบสินเชื่อแฟคตอริ่ง ก็จะได้รับเงินทุนหมุนเวียน

ซึ่งสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับรูปแบบการทำธุรกิจวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนำเงินจากการขายเอกสารการค้าไปเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร โดยเป็นการให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนแก่ Supply Chain ทั้งวงจร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ใช้บริการสินเชื่อกับ AF อยู่แล้วในปัจจุบัน ตลอดจนให้บริการสินเชื่อโครงการ (Project Finance) สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน และการให้บริการสินเชื่อระยะยาวสำหรับขยายกิจการ พร้อมทั้งยังมีการเสริมระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management :CRM) ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับการให้บริการสินเชื่อ Supply Chain แก่คู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อประเภทนี้ได้ภายในปี 2564 นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นกับพันธมิตรและพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบประมวลผล (AI) ร่วมกับข้อมูล Big Data ในการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่ออนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำข้อมูลจาก Big Data มาใช้ร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อกับ AF ในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ในปี 2564 คาดว่ามูลค่าการปล่อยจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่หากรัฐบาลกระจายการฉีดวัคซีนได้ตามแผน 70% ของประชากรทั้งหมดในสิ้นปี 2564 ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอย คำสั่งซื้อสินค้า และการผลิตสินค้าต่างๆ กลับมาฟื้นตัว

“บริษัทฯ ยืนยันความแข็งแกร่ง ด้านแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามารองรับการขยายตัวในอนาคต ด้วยการเป็นบริษัทฯในกลุ่มของ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งสามารถเข้ามาสนับสนุนแหล่งเงินทุนได้ ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเดินหน้าสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลแฟคตอริ่งในกลุ่ม Non-Bank ในอีก 2 ปีข้างหน้า” นายอัครวิทย์ กล่าว