“เสี่ยปู่” เก็บหุ้น ICN เพิ่ม 8 แสนหุ้น หนุนทั้งกลุ่มถือ 5.117%

HoonSmart.com>> เสี่ยปู่ “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” นักลงทุนรายใหญ่ ซื้อหุ้น ICN เพิ่ม 8 แสนหุ้น หนุนถือหุ้น 4.8102% ส่วนทั้งกลุ่มถือ 5.117%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ได้มาหุ้นบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 จำนวน 8 แสนหุ้น คิดเป็น 0.1777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 21,646,300 หุ้น หรือคิดเป็น 4.8102% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.117% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น ICN ปิดตลาด 21 มิ.ย.2564 ที่ราคา 4.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 10.16 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปิด 4.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 11.93 ล้านบาท จากเปิด 4.00 บาท สูงสุด 4.04 บาทและราคาต่ำสุด 3.98 บาท