IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” ส่งมอบชุด PPE-แอลกอฮอล์ให้นักรบชุดขาว

อภิชิต วงษ์พานิช รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” โดยได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์  โดยมี นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร โรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ