“ลลนา ธาราสุข” ซื้อหุ้น JTS เพิ่ม 2 แสนหุ้น ขยับถือ 5.0251%

HoonSmart.com>> “ลลนา ธาราสุข” เข้าเก็บหุ้น JTS เข้าพอร์ต 2 แสนหุ้นกว่า 0.0283% ขยับถือหุ้น 5.0251%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาง ลลนา ธาราสุข ได้มาหุ้นของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 จำนวน 2 แสนหุ้น หรือคิดเป็น 0.0283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 35,500,300 หุ้น หรือ 5.0251% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น JTS ปิดตลาด 18 มิ.ย.2564 ที่ราคา 27.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 303.65 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 15 มิ.ย.ราคาปิด 20.70 บาท เพิ่มขึ้น 2.30 บาท หรือ +12.50% มูลค่าการซื้อขาย 150.05 ล้านบาท จากเปิด 18.70 บาท ต่ำสุด 18.60 บาท สูงสุด 21.60 บาท