ศบค.คลายล็อกร้านอาหารนั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่มบวกต่อหุ้นเปิดเมือง

HoonSmart.com>> ศบค.มีมติผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจ คลายล็อกทุกพื้นที่ให้นั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. พื้นทีสีแดงเข้มให้นั่งไม่เกิน 50% ของร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ จากเดิม 25% ตั้งแต่ 21 มิ.ย.นี้ “บล.เอเซีย พลัส” มอง Sentiment บวกต่อหุ้นได้ประโยชน์จากเปิดเมือง

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส (ASPS) มองกรณีที่ประชุมศบค.มีมติผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจเพิ่ม พื้นที่สีแดงเข้ม ให้ทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. แต่ไม่เกิน 50% ของร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ, ห้างสรรพสินค้าเปิดไม่เกิน 21.00 น. ส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม ทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ ส่วนพื้นที่สีส้มและเหลือง ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.2564 เป็นไป

บล.เอเซีย พลัส คาดเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นที่ได้ประโยชน์จาการเปิดเมือง เช่น M, AU, CENTEL, CPN, BEM, BJC เป็นต้น