“เอไอเอ” เปิดตัว “AIA Health Plus” ประกันสุขภาพใหม่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

HoonSmart.com>> “เอไอเอ” เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติม “AIA Health Plus” ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพตัวใหม่ สำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ รุกเจาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือน แบบ ‘เหมา เบิ้ล คุ้ม’ ให้อุ่นใจทั้งในวัยทำงานและต่อเนื่องหลังเกษียณ โดดเด่นด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย สูงสุด 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ พร้อมรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรรมธรรม์ หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

กฤษณ์ จันทโนทก

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษที่เอไอเอ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราดูแลลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันกลุ่มกับเอไอเอ จำนวนกว่า 1 ล้านคน ซึ่งเราให้ความสำคัญและไม่เคยหยุดศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพของเราให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันกลุ่มซึ่งอยู่ในวัยทำงาน เราพบว่าส่วนใหญ่มีความกังวลต่อปัญหาด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเมื่อตนเองถึงวัยเกษียณ ซึ่งถึงแม้จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทมอบให้ แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง

ดังนั้น เอไอเอจึงมองเห็นโอกาสในการเข้าไปช่วยลดความกังวลของลูกค้ากลุ่มนี้ ด้วยการยกระดับการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ‘เอไอเอ เฮลธ์ พลัส’ ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ช่วงวัยทำงานจนถึงหลังเกษียณ ช่วยลดภาระในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความอุ่นใจในทุกช่วงชีวิต”

น.ส.จิราภรณ์ กนิษฐรัต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร และพันธมิตรธุรกิจ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ‘เอไอเอ เฮลธ์ พลัส’ เพื่อเป็นทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นให้กับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพกลุ่มของเอไอเอ ประกอบด้วย 3 แผนประกันภัยที่มีความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ล้านบาท และสูงสุดที่ 10 ล้านบาท ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกแผนที่จะนำมาเสริมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล1 ที่มีอยู่ตามความต้องการของตนเอง โดยมีอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี พร้อมสร้างความอุ่นใจด้านสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินแก่ผู้เอาประกันภัย ด้วยความคุ้มครองต่อเนื่องหลังเกษียณไปจนถึงอายุ 85 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ เหมา-เบิ้ล-คุ้ม

เหมา – รับผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย2 ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในวัยทำงานหมดกังวล แม้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อื่น ๆ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องหลังเกษียณ

เบิ้ล – รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า3 ต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์ กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง4 ครั้งแรก

คุ้ม – คุ้มต่อที่ 1 ด้วยเบี้ยประกันภัยสุดพิเศษสำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ พร้อมจ่ายเบี้ยประกันภัยน้อยลงด้วยความรับผิดส่วนแรก5 20,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์
คุ้มต่อที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม สูงสุด 15%6 จาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้
คุ้มต่อที่ 3 ได้รับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix7 ที่พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ตลอดจนดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก สำหรับแผนความคุ้มครอง 10 ล้านบาท

“สุดท้ายนี้ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้ จะทำให้ ‘เอไอเอ เฮลธ์ พลัส’ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ประสบความสำเร็จโดนใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับเสริมความแข็งแกร่งให้กับเอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างแน่นอน” น.ส.จิราภรณ์ กล่าว