สหประชาชาติยก ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้บุกเบิกความยั่งยืนทางเศรษฐกิจจากทะเล

HoonSmart.com>> ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  (TU) ได้รับการยอมรับจากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ในฐานะ 1 ใน 10 ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือกลุ่มผู้นำจากภาคธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจาก UN Global Compact ในฐานะที่มีผลงานอันโดดเด่นในการทำงานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ตามพันธสัญญา หลักการ 10 ประการ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงานและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ดิฉันและทุกท่านที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้ ได้ตั้งใจทุ่มเทให้โลกและธุรกิจของเรานั้นยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ไทยยูเนี่ยนนั้นถือว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและดิฉันอยากขอบคุณทีมงานของเราทุกคนทั่วโลกที่มีความตั้งใจเหมือนกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”

ดร. แดเรียน ได้รับการยอมรับในการทำงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนของท้องทะเลที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจต่างๆ ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีการทำงานไปตามเป้าหมายการพัฒนาในทุกข้อและมุ่งเน้นใน 4 เป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ได้แก่ ข้อที่ 2 ขจัดความหิวโหย ข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

ทั้งนี้ ทาง UN Global Compact ได้ตีพิมพ์ประวัติ ดร แดเรียนทางเว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนมีรายละเอียดที่เว็บไซต์ SeaChange®

“ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงที่การทำงานต่างๆ ชะลอตัวลงจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้นำทั้งสิบคนนี้ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ มิใช่เพียงเพื่อผู้ถือหุ้นแต่เพื่อสังคมโดยรวม ดิฉันหวังว่าผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิบท่านในปี 2564 นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการทำงานภาคธุรกิจเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น” ซันดา โอจิมโบ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร UN Global Compact กล่าว

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับการยอมรับในปีก่อนๆ และตัวแทนจากเครือข่ายของ UN Global Compact โดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้นรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพันธสัญญา หลักการ 10 ประการของ UN Global Compact ฝังอยู่ในกลยุทธ์หลักของบริษัท ตลอดจนความพยายามในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือในการทำงานร่วมกับองค์กรและเครือข่ายท้องถิ่น ในปี 2564 นี้ รายชื่อผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีการประกาศในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ UN Global Compact ในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา

ในปีนี้ กระบวนการสรรหามุ่งไปที่กลุ่มคนทำงานในทุกระดับจากบริษัทต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับ UN Global Compact และผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้มาจากทุกทวีปในโลก

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่ www.unglobalcompact.org