ยูโอบีปล่อยกู้ 675 ล้านบาทให้ ACRE พัฒนาโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

HoonSmart.com>>ยูโอบี ประเทศไทย อนุมัติสินเชื่อสีเขียว 675 ล้านบาท แก่ ACRE พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต ตั้งเป้าประหยัดการใช้พลังงานและน้ำลงกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับอาคารแบบดั้งเดิม

นายแอนดี้ เฉี่ย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “การที่ยูโอบีให้การสนับสนุนทางการเงิน 675 ล้านบาทแก่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล เรียล เอสเตท หรือ ACRE สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปกับลูกค้า ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเองก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน”

กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงแรม โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร และพื้นที่ค้าปลีก เป็นต้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทในการสมัครสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ ธนาคารยูโอบีจะบันทึกและตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกู้ของผู้กู้ รวมถึงติดตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ตกลงร่วมกับบริษัท

นายเบลค โอลาฟสัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล เรียล เอสเตท และโฮม่า กล่าวว่า “การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวคิดใหม่ที่ทางบริษัทเริ่มเปิดตัวในตลาดไทย โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวได้รับการพิสูจน์แล้วในต่างประเทศทั่วโลกว่านอกจากจะมีความยืดหยุ่นสูงแล้ว ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง

แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤต COVID เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น สำนักงานหรือพื้นที่ค้าปลีก เราเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักลงทุนยังคงต้องการมุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน”

โครงการโฮม่า เมืองภูเก็ตเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบให้เช่าขนาด 505 ยูนิตพร้อมองค์ประกอบเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น แผงโซลาเซลล์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การใช้หลอดไฟแบบ LED ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศขั้นสูง และระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือ International Finance Corporation (IFC) โดยตั้งเป้าประหยัดการใช้พลังงานและน้ำลงกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับอาคารแบบดั้งเดิม