ตลาด mai รับ FLOYD-W1 เริ่มซื้อขาย 18 มิ.ย.นี้

HoonSmartc.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับวอร์แรนต์ FLOYD-W1 เข้าเทรด 18 มิ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ (FLOYD) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 จำนวน 89,999,956 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 18 มิ.ย.2564

FLOYD-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (31 พ.ค.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 พ.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 30 พ.ค. 2567