“แอกซ่า” เปิดตัวประกันคุ้มครอง “โรคร้ายจากยุง-โรคเขตร้อน “เบี้ยเริ่มต้น 48 บาท

HoonSmart.com>> “แอกซ่าประกันภัย” เปิดตัวแผนประกันภัยสุขภาพใหม่ “ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน” ให้ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจาก 5 โรคร้าย เจอแล้วจ่ายทันที เบี้ยเริ่มต้นเพียง 48 บาทต่อปี

นายอเล็กซองดร์ แก้วศายวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานฝ่ายสุขภาพ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่ระบาดมากที่สุด ซึ่งแผนประกันภัยสุขภาพ ‘ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน’ ของแอกซ่านี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยและคนในครอบครัว ด้วยความคุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก (เดงกี่), โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา), โรคไวรัสซิก้า, โรคไข้จับสั่น (มาลาเรีย) และโรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อที่ผู้เอาประกันภัยจะได้คลายกังวลและใช้ชีวิตอย่างสบายใจ