“ประพล มิลินทจินดา” ขายบิ๊กล็อตหุ้น AEC กว่า 11.71% เหลือถือ 5.18%

HoonSmart.com>> “ประพล มิลินทจินดา” ขายหุ้นบิ๊กล็อตบล.เออีซี ( #AEC ) จำนวน 502 ล้านหุ้น กว่า 11.71% ให้ “โฟน สุ่นสวัสดิ์” เหลือถือหุ้น 5.18% ลงไปอยู่อันดับห้า จากเดิมถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง ด้าน “โฟน สุ่นสวัสดิ์”โดดถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 21.84%

ประพล มิลินทจินดา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ประพล มิลินทจินดา จำหน่ายหุ้นบิ๊กล็อตบริษัท หลักทรัพย์เออีซี (AEC) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้แก่ นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 502 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.7156% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 222.07 ล้านหุ้น หรือ 5.1827% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โฟน สุ่นสวัสดิ์

หุ้น AEC ปิดตลาด 16 มิ.ย.2564 ที่ราคา 1.81 บาท +0.03 บาท หรือ +1.69% มูลค่าการซื้อขาย 19.64 ล้านบาท

ด้านบล.เออีซี (AEC) แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่บริษัทฯ ทราบ ตามแบบ 246-2 หลังนายประพล มิลินทจินดา ขายหุ้น 11.7156% เหลือถือ 5.1827% ส่งผลให้การถือหุ้นของนายประพล อยู่อันดับ 5 จาก ข้อมูล ณ 19 พ.ค.2564 ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 16.95% ขณะที่น.ส.โฟน สุ่นสวัสดิ์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง สัดส่วน 21.84%