SUN ย้ายหุ้นเข้าเทรดตลาด SET เริ่ม 18 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ายหุ้น “ซันสวีท” (SUN) ซื้อขายในตลาด SET กุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จากเดิมเทรดตลาด mai มีผล 18 มิ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งย้ายหลักทรัพย์ของบริษัท ซันสวีท (SUN) จากเดิมซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2564

บริษัท ซันสวีท (SUN) ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร