AIS 5G จับมือ รพ.รามา เปิดสายด่วน “Are U OK ?” แก้ปัญหาสุขภาพจิต

AIS 5G จับมือ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล เปิดสายด่วน “Are U OK ?” แก้ปัญหาสุขภาพจิตคนไทยช่วงโควิด-19 ระบาด 

รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผอ.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เปิดเผยว่า ทีมอาจารย์พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และ AIS 5G ร่วมมือ เปิดสายด่วน “Are U OK ?” เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงการระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ยังร่วมกันนำบริการดิจิทัล (Digital Service) อย่างระบบ Call Center ที่ใช้ Intelligence IVR มาบริหารจัดการการจองคิว สำหรับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วย

รศ.ดร.พูลสุข  กล่าวว่า  ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ในช่วง COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิต ซึ่งภาวะความเครียด ส่งผลต่อการใช้ชีวิต จนบางครั้งหากมีความรุนแรงอาจถึงขั้นการคิดฆ่าตัวตาย

“เราจึงร่วมมือกับ AIS เปิดให้บริการ “Are U OK ?”  สายด่วนรามาธิบดีปรึกษาสุขภาพจิต บริการรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทยในช่วง COVID-19 ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยประชาชนสามารถโทรเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ที่ เบอร์ 02-078-9088″

นอกจากนี้  AIS ยังได้สนับสนุน การทำระบบ Call Center ที่เรียกว่า Intelligence IVR เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการจองฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถติดต่อเพื่อจองคิว ผ่าน Call Center ของโรงพยาบาล โดยความพิเศษของ IVR คือระบบจะขอรหัสบัตรประชาชน เพื่อสร้างฐานข้อมูลและดำเนินการหาวันเพื่อจองคิวให้ประชาชนได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งนับว่าเป็นบริการทางดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS อธิบายเสริมว่า AIS  คงเดินหน้าภารกิจสู้ภัย COVID-19 ตามแนวทาง เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ผ่านสัญญาณเครือข่าย เทคโนโลยี บริการดิจิทัล รวมถึงบุคลากรทุกส่วนงาน เข้าสนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ AIS 5G นำเอาระบบ Call Center ที่ AIS มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเข้าสนับสนุนการทำงาน  อีกทั้งยังมีการเสริมศักยภาพของระบบจองคิวการฉัดวัคซีนด้วย Digital Service ผ่าน Call Center ที่มีความสามารถในการให้บริการจัดการการจองคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีความคล่องตัว สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่