BBL เตือนไทยรับมือ 3 เสี่ยงหลังการระบาดของโควิด

HoonSmart.com>>BBL เตือนไทยรับมือ “. Disruption- Trade War- Geopolitic” ที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น หลังผ่านพ้นการระบาดของโควิด19 แนะเร่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างจุดขายให้ประเทศ

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวถึงเศรษฐกิจไทยหลังการแพร่ระบาดของโควิค-19 ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะเติบโตได้ในอัตรา 1-2% โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่เกิน 1 ล้านคน เนื่องจากการระบาดในระลอกที่ 3 ทำให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ทั้งนี้สิ่งที่ไทยจะต้องเผชิญหลังการระบาดของโควิค มี 3 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 1. Disruption ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนการระบาดของโควิค ซึ่ง Disruption ที่จะเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต 2. สงครามการค้า(Trade War) แม้สหรัฐอเมริกาจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศ แต่สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯยังมีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการโยกย้ายธุรกิจออกจากประเทศจีนมายังประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งไทยต้องเตรียมพร้อมและสร้างแรงดึงดูดการลงทุนที่จะเกิดขึ้น

3.ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitic) หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น สถานการณ์ในอิสราเอลและปาเลสไตน์

“หลังการระบาดของโควิค สิ่งที่ประเทศควรต้องเตรียมการเพื่อรองรับ ได้แก่ การให้น้ำหนักกับทำวิจัยและพัฒนาหรือ R&D การสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อนำประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร ไบโอชีวภาพ หรือรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า”