กลุ่มไทยออยล์มอบน้ำมัน-เคมีภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ รพ.ศิริราช

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด  ส่งมอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและได้มาตรฐานจากกลุ่มไทยออยล์ มูลค่ารวม 1,700,000 บาท แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายและเข้าถึงวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ณ ตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลศิริราช