“ไทยประกันชีวิต”ย้ำพร้อมดูแลสุขภาพลูกค้ามุ่งสู่การ”เป็นทุกคำตอบของชีวิต”

HoonSmart.com>>ไทยประกันชีวิต พร้อมดูแลสุขภาพลูกค้าครบรอบด้าน ด้วยแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System ส่วนครึ่งปีหลัยังพัฒนานวัตกรรมด้านแบบประกันอย่างต่อเนื่องในลักษณะ Life Solutions Product ในกลุ่ม Health Fit ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่รักสุขภาพ

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคโควิด-19 หรือค่ารักษาพยาบาลที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์พิเศษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพแบบครบรอบด้านให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างครบรอบด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพ (Health Services) ที่ควบคู่ไปกับแบบประกัน เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นทุกคำตอบของการดูแลด้านสุขภาพอย่างแท้จริง

โดยบริการพิเศษ “ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions” ที่ครบรอบด้านและเป็นทุกคำตอบของการบริการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์ พร้อมเชื่อมต่อทุกโมเมนต์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยามปกติ ยามเจ็บป่วยที่ต้องการที่ปรึกษา หรือกรณีฉุกเฉิน

“การซื้อประกันสุขภาพในปัจจุบัน นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามกรมธรรม์แล้ว ลูกค้าควรพิจารณาถึงบริการเสริมด้านสุขภาพอย่างครบรอบด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการได้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด” นายไชยกล่าว

ขณะเดียวกัน เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตของผู้เอาประกันภัยในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาบริการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการปรึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชผ่าน Video Conference พร้อมสั่งการรักษาด้วย Telemedicine ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการเคลมสินไหมหรือดูประวัติการเคลมสินไหมย้อนหลัง ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตได้เช่นกัน

นายไชยกล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากบริการด้านสุขภาพแล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ผ่าน “บัตรไทยประกันชีวิตชีววัฒนะ” โดยสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE สามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายด้านการให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศ อาทิ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ ยังได้พัฒนานวัตกรรมด้านแบบประกันต่อเนื่องในลักษณะ Life Solutions Product ในกลุ่ม Health Fit ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่รักสุขภาพ เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยอีกด้วย อาทิ แบบประกันสุขภาพวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูง หรือแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น