“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออก “รักษาการซีอีโอ” THAI หลังศาลตั้งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู

HoonSmart.com>> “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “การบินไทย” เหตุเป็นหนึ่งในผู้บริหารแผน หลังศาลล้มละลายตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ด้านกรรมการ 3 ราย

บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติการลาออกของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จากตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อนนั้น

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ซึ่งคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2564

สำหรับผู้บริหารแผนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายพรชัย ฐีระเวช นายศิริ จิระพง์พันธ์ นายไกรสร บารมีอสวยชัยและนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

นอกจากนี้กรรมการบริษัท 3 รายได้ลาออก ได้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท , นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2 และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าว

ศาลไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ THAI ดิ้นหาเงินกู้ 2.5 หมื่นล.เปิดบินยุโรป Q3