“ประกันสังคม” ซื้อ TU เข้าพอร์ตกว่า 4 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.04%

HoonSmart.com>> “ประกันสังคม” เก็บหุ้น TU เข้าพอร์ตกว่า 4.19 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0902% ขยับถือหุ้น 5.0422%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม ได้มาหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 4,199,400 หุ้น คิดเป็น 0.0902% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 234,725,308 หุ้น หรือ คิดเป็น 5.0422% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส แนะนำ ซื้อ TU ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท คาดผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 5% ต่อปี ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 คามเพิ่มขึ้น 2.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อนจากธุรกิจทูน่าประป๋อง อาหารสัตว์เลี้ยงยังดีต่อเนื่อง นอกจากนี้คาดธุรกิจอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง (กุ้งและแซลมอน) และธุรกิจ Red Lobster จะฟื้นตัวชัดเจน เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/64 ยังดีต่อเนื่อง แม้แนวโน้มรายได้รวมที่จะเพิ่มขี้นขากช่วงฤดูกาลส่งออกทูน่าและกุ้ง แต่จะถูกชดเชยด้วยแนวโน้มส่วนแบ่งกำไรจากกลุ่มธุรกิจ Red Lobster ลดลง

ราคาหุ้น TU ณ เวลา 10.08 น. อยู่ที่ 18.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ +1.62% มูลค่าการซื้อขาย 41.98 ล้านบาท