“โฟน สุ่นสวัสดิ์” กก.-กก.บริหารโดดถือหุ้นใหญ่ AEC กว่า 21.84%

HoonSmart.com>> บล.เออีซี เผย “โฟน สุ่นสวัสดิ์” กรรมการและกรรมการบริหาร AEC เข้าถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งกว่า 21.84% เบียด “ประพล มิลินทจินดา” ถือหุ้นอันดับสอง ด้าน “กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา” เข้าถือหุ้นอันดับสาม 16.34%

โฟน สุ่นสวัสดิ์

บริษัทหลักทรัพย์เออีซี (AEC) เปิดเผยว่า ตามแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พ.ค.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการจำหน่ายและการได้มาของหุ้น AEC โดยน.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ได้มาหุ้น AEC เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 จำนวน 16.3365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้น.ส.โฟน สุ่นสวัสดิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้มาหุ้น AEC เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 จำนวน 21.8443% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเปลี่ยนแปลงตามแบบ 246-2 ส่งผลให้น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 21.84% อันดับสองนายประพล มิลินทจินดา สัดส่วน 16.90% จาก ณ วันที่ 19 พ.ค.2564 ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 16.95% ส่วนอันดับสาม น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ถือ 16.34% อันดับสี่นายสุชัย ภุขัยอนันต์ สัดส่วน 14.84% และอันดับห้า น.ส.ยุวดี วชิรปภา สัดส่วน 13.82%