ตลาดฯ รับ CGH-W4, MBK-W2 เริ่มซื้อขาย 16 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ “คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ชื่อย่อ CGH-W4 พร้อมวอร์แรนต์ “เอ็ม บี เค” ตัวย่อ MBK-W2 เริ่มเทรด 16 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งรับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W4 จำนวน 1,001,373,122 หน่วยและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอ็ม บี เค (MBK) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 จำนวน 68,254,651 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขาย 16 มิ.ย.2564

สำหรับ CGH-W4 มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (31 พ.ค.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.25 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พ.ย.2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 30 พ.ค.2567

ส่วน MBK-W2 มีอายุ 2 ปี 11 เดือน 15 วัน อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 15 ก.ค. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 พ.ค. 2567

หุ้น MBK ปิดภาคเช้าที่ราคา 15.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 18.57 ล้านบาท

ด้าน CGH ปิดที่ 1.17 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ +3.54% มูลค่าการซื้อขาย 11.26 ล้านบาท