APM เยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เอส.พี. ออโต้โปรดักส์  (SP) ผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมี ภารณ ธีรภานุ กรรมการบริษัท ให้การต้อนรับ ที่อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น